פורסם בכללי.

סקר הליגה נגד השמצה מגלה כי אמריקאים נחשפים להערות אנטישמיות בעיקר באמצעות פוליטיקאים, הטלוויזיה והמדיה החברתית

  • מאי 4, 2023

ל-19% מהאמריקנים יש בן משפחה או חבר שהם יודעים כי אינו אוהב יהודים

רוב האמריקנים חשופים להערות אנטי יהודיות ואנטי ישראליות באמצעות התרבות הפופולרית, פוליטיקאים והמדיה החברתית, אך נראה כי לחברים או בני משפחה יש השפעה חזקה יותר על אמונות בנוגע ליהודים ולישראל מאשר מקורות אחרים, כך על פי סקר חדש של הליגה נגד השמצה בנוגע לעמדות אנטישמיות באמריקה.

בינואר 2023, הליגה נגד השמצה פרסמה ממצאי סקר ראשוניים, המצביעים על האחוז הגבוה ביותר של משיבים המחזיקים בדעות קדומות אנטישמיות מזה עשרות שנים. דו"ח חדש זה מתמקד במרחבים בהם נפוצות עמדות אנטישמיות ואנטי-ישראליות.

"בעוד שאמריקאים מוצפים במסרים אנטישמיים ואנטי-ישראליים בשיח הציבורי, למשפחה ולחברים יש את התפקיד הגדול ביותר בליבוי השנאה הזו", אמר ג'ונתן גרינבלט, המנכ"ל העולמי של הליגה נגד השמצה. "הדבר מדגיש מרכיב מרכזי בעבודתה של הליגה נגד השמצה: חשוב מאוד שנמשיך לפגוש אנשים, תהא דעתם אשר תהא, ולהיאבק בשנאה בקהילות השונות בכל רחבי ארה"ב".

בין חמישית לשליש מהנשאלים דיווחו ששמעו הערות אנטי-יהודיות "לעתים קרובות" או "לפעמים" ממקורות פוליטיים, תרבותיים ותקשורתיים. המשיבים גם דיווחו ששמעו הערות כאלה בתדירות נמוכה בהרבה מבני משפחה, חברים ומסביבה דתית.

המקורות הנפוצים ביותר להערות אנטישמיות שנשמעו היו מפוליטיקאים (7 אחוזים "לעתים קרובות", 22 אחוזים "לפעמים"); ואחריהם טלוויזיה, סרטים ותרבות פופולרית (6 אחוזים "לעתים קרובות", 20 אחוזים "לפעמים"); ומדיה חברתית (6 אחוזים "לעתים קרובות", 19 אחוזים "לפעמים").

משפחה הייתה המקור הפחות נפוץ להערות אנטישמיות: הסקר מצא ש-78 אחוז מהנשאלים לעולם לא חשופים להערות אנטי-יהודיות ממשפחתם, ורק 2 אחוז מהאנשים דיווחו שהיו חשופים להערות אנטי-יהודיות מהמשפחה לעתים קרובות; 6 אחוז נוספים ציינו כי היו חשופים "לעיתים" להערות מהמשפחה.

חוקרים מצאו, עם זאת, שמספר בני המשפחה והחברים שאוהבים או לא אוהבים יהודים היה קשור מאוד לעמדות האנטי-יהודיות של הפרט. אנשים שדיווחו שיש להם יותר חברים או בני משפחה שלא אוהבים יהודים, האמינו, בממוצע, בהרבה יותר דימויים אנטי-יהודיים.

ממצאים אלו כללו:

• ל-19 אחוזים מהאמריקאים יש בן משפחה או חבר שהם יודעים שהוא לא אוהב יהודים.

• 14 אחוזים מהאנשים לפחות חשופים "לעיתים" להערות אנטי-יהודיות מארגונים דתיים.

• 7 אחוזים מהאמריקאים חשופים "לעתים קרובות" להערות אנטי-יהודיות של פוליטיקאים.

• משיבים שדיווחו שאין להם חברים או בני משפחה שלא אוהבים יהודים האמינו בממוצע ל-3.3 דימויים אנטי-יהודיים. לעומת זאת, אלו שאמרו שיש להם בין אחד לחמישה חברים או בני משפחה שלא אוהבים יהודים האמינו בממוצע ל-5.5 דימויי שנאה (עלייה של 1.83).

• נשאלים שאמרו שיש להם שישה או יותר חברים ובני משפחה שלא אוהבים יהודים האמינו ל-6.8 דימויים אנטי-יהודיים בממוצע, עלייה כוללת של 3.95.

• כפי שהיה במקרה של עמדות אנטי-יהודיות, חוקרים גילו שלמספר החברים והמשפחה שלא אוהבים או אוהבים יהודים הייתה השפעה על היחס של האדם לישראל. מגיבים עם יותר חברים או בני משפחה שאינם אוהבים יהודים הסכימו עם מספר מעט גבוה יותר של אמירות אנטי-ישראליות.

הסקר שנערך בקרב למעלה מ-4,000 אמריקאים המהווים מדגם מייצג של האוכלוסיה, נערך בספטמבר ואוקטובר 2022 על ידי המרכז לחקר אנטישמיות של הליגה נגד השמצה,  בשיתוף עם המרכז הלאומי למחקרי דעת קהל באוניברסיטת שיקגו,  במאמץ להבין טוב יותר את היחס ליהודים ולישראל בארצות הברית.