משלחות

Bearing Witness Advanced Mission

התוכנית מיועדת למורים בבתי ספר קתולים ברחבי ארה"ב והיא מספקת למחנכים הזדמנות לקבל מידע על ישראל, על ההיסטוריה היהודית, השואה והיחסים בין היהודים לקתולים.

כללי