פורסם בכללי.

דו"ח של הליגה נגד השמצה חוקר קשר בין מיזוגניה לבין עליונות לבנה

  • יולי 26, 2018

ירושלים, 26 ביולי 2018…

הליגה נגד השמצה חוקרת בפעם הראשונה מיזוגניה כמרכיב מסוכן של קיצוניות שנוטים להמעיט בערכו.

בדו"ח חדש שהתפרסם ב-  “When Women are the Enemy: The Intersection Between Misogyny and White Supremacy”, הליגה נגד השמצה מוצאת קשר הדוק בין זירת "זכויות הגבר" לבין אידאולוגיות של עליונות לבנה.

"במיזוגניה טמון פוטנציאל להפוך לשער כניסה לעולם העליונות הלבנה", אמרה מחברת הדו"ח, ג'סיקה ריבס, מומחית במרכז לחקר קיצוניות של הליגה נגד השמצה. "השנאה והטינה כלפי נשים שמשמיעות קבוצות כגון רווקים שלא מרצון ופעילי זכויות הגבר, דומות באופן מטריד לשנאתם של אנשי תנועת העליונות הלבנה כלפי מיעוטים. חלק מאנשי העליונות הלבנה, במיוחד אלו מהימין האלטרנטיבי, משתמשים באותה רטוריקה משפילה ואלימה נגד נשים שאנו שומעים מקבוצות מיזוגניות".

הדו"ח מצא כי הנרטיב של גברים לבנים כקורבנות הפמיניזם, שמאשים את הנורמות החברתיות ואת החשיבה המודרנית והפוליטיקה, הוא אחד ממקורות ההשראה החזקים ביותר למיזוגניה ושנאת נשים בכל זרמי העליונות הלבנה והתנועות המיזוגניות השונות.

הליגה נגד השמצה מצאה, כי שפתם של פעילי זכויות הגבר ורווקים שלא מרצון נפוצה בלוחות מודעות של הימין האלטרנטיבי, שבהם פרשנים מנציחים תרבות של אונס ומעודדים אלימות נגד נשים שמונעות מהם (לדעתם) חוויות מיניות "לגיטימיות". קבוצות אלו מזינות זו את זו בשנאתן כלפי נשים ומתבססות זו על זו לשם מידע.

"כאשר אנו רואים את השנאה הזדונית שמגיעה מתנועת העליונות הלבנה, אנו מיד, ובצדק, קוראים לשנאה זו איום מסוכן. יש להתייחס לרטוריקת השטנה ולעתים אף האלימה של קבוצות מיזוגניות באותה צורה", אמר ג'ונתן גרינבלט, המנכ"ל העולמי של הליגה נגד השמצה. "יותר ויותר, הדימויים והנושאים שבהם משתמשים מיזוגנים לתיאור נשים ומקומן בעולם אינם שונים מאלו המושמעים על ידי רבים מתומכי העליונות הלבנה".

בהקשר לדו"ח זה, פרסמה הליגה נגד השמצה את המלצות המדיניות הבאות למאבק במיזוגניה אלימה המיועדת לקהילות אכיפת החוק, חינוך נגד דעות קדומות וקהילות טכנולוגיה.

אכיפת החוק

  • יש להסביר למנהיגים ולארגוני אכיפת החוק מה טיבה של שנאה מיזוגנית.
  • יש לעודד מנגנונים משפטיים ומנגנוני מדיניות כדי להבטיח שוויון מגדרי, לרבות חוקים ספציפיים להגנה נגד אלימות על בסיס מגדר.

חינוך נגד דעות קדומות

  • יש לכלול תוכן מבוסס מגדר בחינוך נגד דעות קדומות ובדיון הציבורי בנושא זכויות אזרח.
  • יש לחזק את חוסנה של הקהילה מפני שנאה ולממן תוכניות חינוך ומניעה.

טכנולוגיה ומדיה חברתית

  • יש ליצור דיאלוג שוטף בין החברה האזרחית לבין מגזר הטכנולוגיה.
  • יש להבטיח כי לפלטפורמות הטכנולוגיה יש תנאי שימוש מכילים ומקיפים, הנאכפים בצורה נרחבת והולמת.
  • יש לספק אופציות יעילות להפחתת המפגש של נשים עם דברי שטנה מקוונים בנושא מגדר.
  • יש ליצור פתרונות מותאמים אישית למאבק במיזוגניות, בהתאם לאופי הפלטפורמה וההטרדה.
  • יש לשקול חלופות להסרת חשבונות של קורבנות הטרדה שמפיצים שוב פוסטים של הטרדה לשם העלאת המודעות.