פורסם בכללי.

מערך שיעור: שסעים, מחלוקות – מה בין לכידות חברתית וחוסן לאומי ?

  • מאי 23, 2021

המהומות בישראל בזמן מבצע "שומר החומות" הותירו רגשות של הלם, אכזבה וכאב בקרב חלקים רבים בחברה הישראלית. המראות של תקיפת אזרחים תמימים חפים מפשע, פגיעה ברכוש ציבורי ופרטי, השחתת בתי כנסת ומוסדות שונים וכן פגיעה בנפש קשות מנשוא. חשוב להידרש להבנה כיצד שסעים ומחלוקות משפיעות על חוסנה של החברה הישראלית וכיצד נתקדם לריפוי ביום שאחרי. רצ"ב פעילות חינוכית מותאמת לגילאי ז'-י' באורך של שיעור (45 דק) בנושא.

שסעים, מחלוקות – מה בין לכידות חברתית וחוסן לאומי