פורסם בכללי.

ממצאי סקר הליגה נגד השמצה: סטריאוטיפים אנטישמיים עדיין רווחים בארה"ב

  • פברואר 23, 2020

סקר חדש של הליגה נגד השמצה מצא כי 19 אחוזים מן האמריקאים סבורים ש"יהודים עדיין מדברים יותר מדי" על השואה ; האמונה במיתוס שלפיו היהודים "רצחו את ישו" והתפיסה שהם בעלי נאמנות כפולה – מוסיפות להיות נפוצות במידה מטרידה

 

ניו יורק, מדינת ניו יורק, 29 בפברואר 2020…בעיצומה של התפרצות האנטישמיות החמורה הנרשמת מזה כמה עשורים, סקר חדש של הליגה נגד השמצה שפורסם היום, מצא כי למעלה ממחצית האמריקאים הבוגרים (61 אחוזים) מצדדים בתפיסה אנטישמית קלאסית אחת או יותר. 

יחד עם זאת, נרשמו גם חדשות טובות, שכן הממצאים הראו כי אחוז האמריקאים שאוחזים בתפיסות אנטישמיות נרחבות ובוטות נותר בשיא שלילי נמוך שעליו הוא עומד מזה עשורים רבים: מרבית סקרי הליגה נגד השמצה ב-25 השנים האחרונות הצביעו על כך שבין 11 ל-14 אחוזים מן האמריקאים – ולא יותר – מחזיקים בתפיסות אנטישמיות באופן פעיל.

סקר "עמדות בקרב אמריקאים כלפי יהודים" של הליגה נגד השמצה מצא כי לאורך זמן, עמדות אנטישמיות בארה"ב נותרו רווחות במידה דומה. 11 אחוזים מן הבוגרים האמריקאים, שהם כ-28 מיליון איש, מחזיקים בעמדות אנטישמיות מושרשות היטב וציינו כי הם מסכימים עם ששה (או יותר) דימויים אנטישמים שהוצגו בפניהם בסקר. סטריאוטיפים וותיקים וידועים על "שליטה יהודית" בעסקים ועל היותם של יהודים בעלי "נאמנות כפולה" (משמע נאמנים יותר לישראל מאשר למדינת מוצאם) – נותרים מושרשים היטב ונפוצים במיוחד.

"אנו מזועזעים להיווכח שחל גידול באלימות על רקע אנטישמי בזמן האחרון. במחקר שביצענו נמצא כי גידול זה לא נגרם בשל שינוי בעמדות של מרבית הציבור האמריקאי", אמר ג'ונתן גרינבלט, מנכ"ל הליגה נגד השמצה. "המציאות היא שיותר ויותר אנשים מקרב המיליונים שמחזיקים בעמדות אנטישמיות חשים נועזים מספיק ופועלים על בסיס אותה שנאה".

סקר הליגה נגד השמצה, שפורסם מיד לאחר יום הזיכרון הבינלאומי לשואה, מצא כי כמעט אחד מכל חמישה אמריקאים (19 אחוזים) מאמין כי "יהודים עדיין מדברים יותר מדיי על מה שקרה להם בשואה". ממצא זה הוא מטריד במיוחד, בהתחשב במחקר שגילה כי בפועל אמריקאים נעשים פחות ופחות מודעים לאירועי השואה ככל שהזמן חולף. השנה צוין יום השנה ה-75 לשחרורו של מחנה ההשמדה אושוויץ-בירקנאו.

"ידוע לנו שכאשר עמדות אנטישמיות נשמעות במרחב הציבורי ללא גינוי, במיוחד מצד מנהיגינו, הדבר מהווה אור ירוק למי שבעבר נמנע מכך להמשיך להפיץ אותן – ואף לפעול על פיהן", אמר גרינבלט. "זו הסיבה שעל כל אדם מוטלת אחריות להרים את קולו נגד שנאה ואנטישמיות באשר הן."

הממצאים המרכזיים בסקר כוללים:

  • "חוסר נאמנות" מצד יהודים הוא סטריאוטיפ אנטישמי רווח, כאשר 24 אחוזים מן האמריקאים מסכימים עם האמירה שלפיה "יהודים נאמנים יותר לישראל מאשר לאמריקה".
  • סטריאוטיפים בנוגע לשליטה יהודית בעסקים ובשווקים פיננסיים הם מן התפיסות האנטישמיות העקביות והבוטות ביותר, כאשר 15 אחוזים סברו שליהודים יש כוח רב מדי בשוק העסקים ו-10 אחוזים הסכימו עם האמירה שלפיה "יהודים נכונים יותר מאחרים לנקוט במעשים ערמומיים כדי להשיג את מה שהם רוצים". כמעט שליש מן המשיבים (31 אחוזים) ציינו כי מעסיקים יהודים יוצאים מגדרם כדי להעסיק יהודים ו-17 אחוזים סברו כי "תעשיית הסרטים והטלוויזיה די נשלטת ע"י יהודים".
  • מיתוסים היסטוריים בנוגע ליהודים עדיין רווחים. עשרים ושבעה (27) אחוזים השיבו כי הם מאמינים שהיהודים רצחו את ישו.
  • האנטישמיות נושאת בנוסף אופי של טענות מופרזות במיוחד, כלפי ממשלת ישראל. ארבעה עשר אחוזים סברו כי מדינת היהודים מתנהגת "גרוע ממש כמו הנאצים" ו-16 אחוזים הסכימו עם האמירה שלפיה "הרקורד של ישראל בכל האמור בזכויות אדם גרוע ממרבית המדינות האחרות".
  • הצבעה על יהודי ארה"ב כאחראים לפעולותיה של ישראל נרשמה בשיעורים קטנים יותר (7 אחוזים) וכך גם לגבי תמיכה בחרם מצד ארה"ב על חברות ומוצרים ישראליים (8 אחוזים).
  • מצד שני, מרבית המשיבים הביעו גם עמדות חיוביות כלפי יהודים. לשם המחשה, 79 אחוזים מן האמריקאים מאמינים כי "היהודים שמים דגש על החשיבות של חיי משפחה" ו-66 אחוזים מאמינים כי "יהודים תרמו רבות לחיי התרבות באמריקה."

מאז 1964, הליגה נגד השמצה עורכת באופן סדיר סקר מייצג ברמה הלאומית, בנוגע לעמדות כלפי יהודים. סקר זה כלל 800 ראיונות שנעשו בין ה-12 ל-16 לאוקטובר 2019. הראיונות נערכו באמצעות טלפון קווי, טלפונים ניידים ואף ברשת האינטרנט. מרווח הטעות עומד על +/- 3.5 ברווח בר סמך של 95 אחוזים.

עמדות שליליות כלפי יהודים מהוות חלק מן ההערכה הכוללת של הליגה נגד השמצה בנוגע לרמות האנטישמיות במדינה מסוימת. בנוסף בוחנת הליגה נגד השמצה את מספר התקריות האנטישמיות מדי שנה, סקרים של קהילות יהודיות בכל האמור בחוויות אנטישמיות בתוך הקהילות ומביאה בחשבון את המדיניות הממשלתית בנושא וכן גורמים נוספים.