פורסם בכללי.

סקר שנערך ביותר מ-100 מדינות מצא כי למעלה מרבע מן הנסקרים נגועים בעמדות אנטישמיות. רק 54 אחוזים מן המשיבים שמעו על השואה

 • אוגוסט 6, 2017
(פורסם ב- 13.5.14)

הליגה נגד השמצה מפרסמת את ממצאיו של סקר עולמי ראשון מסוגו בנושא עמדות אנטישמיות. מדד ה-100 העולמי של הליגה נגד השמצה: סקר האנטישמיות העולמי, כלל 53,100 בוגרים ב-102 מדינות וטריטוריות, במטרה לכונן, בפעם הראשונה, מדד מחקרי מקיף ומבוסס-נתונים, אודות רמתם ועוצמתם של רגשות אנטי-יהודיים ברחבי העולם.

המדד מצא כי עמדות אנטישמיות עקביות קיימות בהיקף נרחב ברחבי העולם. 26 אחוזים מן הנסקרים, שהם יותר מאחד מכל ארבעה בוגרים, נגועים בעמדות אנטישמיות עמוקות. נתון זה מייצג כ-1.09 מיליארד איש ברחבי העולם.

הציון הסופי במדד ה-100 העולמי של הליגה נגד השמצה מייצג את אחוז הנסקרים שהשיבו "ככל הנראה נכון" לפחות ל-6 שאלות מתוך 11, אשר הציגו סטריאוטיפים שליליים ביחס ליהודים. במסגרת הסקר, נעשה שימוש בשאלון מפתח בן 11 שאלות, המשמש את הליגה נגד השמצה למדידת עמדות אנטישמיות בארה"ב מזה 50 שנה.

"בפעם הראשונה, יש לנו תחושה ממשית עד כמה עקבית ורווחת האנטישמיות כיום ברחבי העולם", אמר אברהם ח.פוקסמן, המנכ"ל העולמי של הליגה נגד השמצה. "הנתונים שנאספו במסגרת מדד ה-100 העולמי מאפשרים לנו להתבונן מעבר לרטוריקה או לתקרית אנטישמית כזו או אחרת, ולכמת את שכיחותן של עמדות אנטישמיות ברחבי העולם. כעת באפשרותנו להצביע על מוקדים, כמו גם אזורים ומדינות בעולם בהם שנאת יהודים למעשה איננה קיימת".

מדד ה-100 העולמי של הליגה נגד השמצה התאפשר בזכות תרומתו הנדיבה של הפילנטרופ ליאונרד שטרן מניו יורק, והוא מהווה את ההערכה הכלל עולמית המקיפה ביותר של עמדות אנטישמיות שנעשתה מאז ומעולם. הוא כולל 102 מדינות וטריטוריות בשבעה אזורים עיקריים בעולם, המייצגים כ-88 אחוזים מסך אוכלוסיית העולם הבוגרת.

מדד ה-100 זמין דרך אתר האינטרנט האינטראקטיבי בכתובת http://global100.adl.org/ והוא מאפשר לחוקרים, לסטודנטים, לממשלות וליחידים בציבור גישה ישירה לאוצר בלום של מידע עדכני אודות עמדות אנטישמיות בעולם, ואודות האופן שבו עמדות אלו משתנות מאוד בהתאם לדת, מוצא אתני, לאום ואזור גיאוגרפי. המדד גם מדרג את המדינות והטריטוריות בסדר מספרי עולה, החל ברמת האנטישמיות הנמוכה ביותר (לאוס, עם 0.2 אחוזים מן האוכלוסייה הבוגרת) וכלה בגבוהה ביותר (בגדה המערבית ובעזה, שם עמדות אנטישמיות, המאפיינות 93 אחוזים מן הציבור, שכיחות ביותר בכלל החברה).

"רמת האנטישמיות בחלק מהמדינות והאזורים, אפילו במקומות בהם לא חיים יהודים כלל, היא במקרים רבים מזעזעת", אמר בארי קרטיס לשר, היו"ר העולמי של הליגה נגד השמצה. "אנו מקווים כי הניסיון חסר התקדים הזה לאמוד ולהעריך עמדות אנטישמיות ברחבי העולם, ישמש כקריאת השכמה לממשלות, למוסדות בינלאומיים ולאנשי מצפון ויזכיר שאנטישמיות אינה שריד היסטורי בלבד, אלא אירוע נוכחי".

יחד עם זאת, מדד הליגה נגד השמצה כולל גם ממצאים מעודדים ביותר.

ברוב המדינות דוברות האנגלית, שיעור בעלי העמדות האנטישמיות עומד על 13 אחוזים, נתון הנמוך בהרבה מן הממוצע הכללי. ככלל, במדינות בעלות רוב פרוטסטנטי נמדדו השיעורים הנמוכים ביותר של עמדות אנטישמיות, בהשוואה למדינות בהן ההשתייכות הדתית של הרוב היא אחרת. 28 אחוזים מקרב הנסקרים ברחבי העולם לאהשיבו "ככל הנראה נכון" ביחס לאף אחד מן הסטריאוטיפים שהופיעו ב-11 השאלות שבמדד.

כדי לסקור את העמדות והדעות ביחס ליהודים, שכרה הליגה נגד השמצה את שירותי חברת First International Resources. עבודת השטח ואיסוף המידע לצורך פרוייקט זה של מדידת דעת הקהל העולמית, נערכו ותואמו ע"י Anzalone Liszt Grove Research. הנתונים לוקטו במסגרת ראיונות שנערכו בין יולי 2013 ופברואר 2014, ב-96 שפות וניבים שונים, באמצעות טלפונים נייחים, טלפונים סלולריים ושיחות פנים אל פנים. הנסקרים נבחרו באקראי והיוו מדגם דמוגרפי מייצג של האוכלוסייה הבוגרת.

לנסקרים הופנתה סדרה של 11 שאלות המבוססות על סטריאוטיפים עתיקי-יומין ביחס ליהודים, ובכללם סטריאוטיפים קלאסיים אודות הכוח שבידי היהודים, נאמנותם, כספם והתנהגותם. אלו שהשיבו בחיוב לשש אמירות או ליותר ביחס ליהודים – הוגדרו כמחזיקים בעמדות אנטישמיות. טעות הדגימה ברוב המדינות, שבהן נבחרו 500 נסקרים, עומדת על +/- 4.4 אחוזים. במדינות אחרות גדולות יותר, שבהן נערכו 1000 ראיונות, טעות הדגימה עומדת על +/- 3.2 אחוזים.

להלן הממצאים העיקריים מתוך מדד ה-100 העולמי של הליגה נגד השמצה:

 • יותר מרבע מכלל הנסקרים, 26 אחוזים, מחזיקים בעמדות אנטישמיות. קבוצה זו מייצגת כ-1.09 מיליארד מבוגרים ברחבי העולם ;
 • רק 54 אחוזים מקרב הנסקרים ברחבי העולם שמעו אי פעם על השואה. שני שלישים מן הנסקרים לא שמעו על השואה מעולם, או לחלופין אינם מאמינים כי הדיווחים ההיסטוריים אודותיה מדויקים ;
 • הסטריאוטיפ האנטישמי המקובל והשכיח ביותר ברחבי העולם הוא: "יהודים נאמנים יותר למדינת ישראל מאשר למדינה זו / למדינות שבהן הם מתגוררים". סך של 41 אחוזים מן הנסקרים השיבו כי הדבר "ככל הנראה נכון". זהו הסטריאוטיפ המקובל והנפוץ ביותר בחמישה מתוך שבעת האזורים הגיאוגרפיים שנסקרו.
 • הסטריאוטיפ המקובל השני בשכיחותו בעולם הוא: "ליהודים יש יותר מדי כוח בעולם העסקים". סך של 35 אחוזים מן הנסקרים מאמינים כי הדבר "ככל הנראה נכון". זהו גם הסטריאוטיפ הנפוץ ביותר במזרח אירופה.
 • בעמדות אנטישמיות. מכלל 26 האחוזים המחזיקים בעמדות אנטישמיות, 70 אחוזים מעולם לא פגשו באדם יהודי.
 • 3 מתוך כל 10 נסקרים, שהם 30 אחוזים, מאמינים כי היהודים מהווים 1 עד 10 אחוזים מאוכלוסיית העולם. 18 אחוזים נוספים מאמינים כי היהודים מהווים יותר מ-10 אחוזים מאוכלוסיית העולם. 16 אחוזים השיבו כי היהודים מהווים פחות מ-1 אחוז (הנתונים האמיתיים מלמדים כי אחוז היהודים מקרב כלל אוכלוסיית העולם עומד על 0.19 אחוז).

"בכל האמור במודעות לשואה, על אף הנתון המטריד שרק 54 אחוזים מהנסקרים שמעו על השואה – הרי שבמערב אירופה הנתונים טובים בהרבה, שם 94 אחוזים מקרב הנסקרים מכירים את ההיסטוריה" אמר מר פוקסמן. "בה בעת, הממצאים מצביעים על פער מדאיג בין מבוגרים לצעירים. בעוד שהמבוגרים מודעים להיסטוריה שלהם, כנראה שנשים או גברים צעירים, יותר מ- 70 שנה אחרי מלחמת העולם השנייה, מעולם לא שמעו או למדו אודות קורותיהם של ששת המיליונים שנכחדו.

מדד האנטישמיות העולמי של הליגה נגד השמצה: אנטישמיות לפי אזורים

הריכוז הגבוה ביותר של נסקרים המחזיקים בעמדות אנטישמיות נמצא בארצות המזרח התיכון וצפון אפריקה, בהן כמעט שלושה רבעים מן הנסקרים, 74 אחוזים, הסכימו עם מרבית הסטריאוטיפים האנטישמיים שמרכיבים את 11 השאלות שבמדד. בארצות שמחוץ למזרח התיכון ולצפון אפריקה, התוצאה הממוצעת עומדת על 23 אחוזים.

מחוץ לארצות המזרח התיכון וצפון אפריקה, ממצאי המדד לפי אזור הם כדלקמן:

 • מזרח אירופה – 34 אחוזים.
 • מערב אירופה – 24 אחוזים.
 • אפריקה שמדרום לסהרה – 23 אחוזים.
 • אסיה – 22 אחוזים.
 • אמריקה (צפון ודרום) – 19 אחוזים.
 • אוקיאניה – 14 אחוזים.

מר קרטיס-לאשר הוסיף: "אנו מוטרדים במיוחד מן העובדה שהסטריאוטיפים שזכו לתמיכה הרבה ביותר ברחבי העולם, היו דווקא הללו שמחוללים אנטישמיות פוליטית מסוכנת, ובכללם האמונה שהיהודים נאמנים יותר למדינת ישראל מאשר למדינותיהם שלהם, שיש להם כוח רב מדי בעולם העסקים, או שיש להם השפעה רבה מדי בעניינים פיננסיים. הסטריאוטיפים הללו ניזונים מתיאוריות קונספירציה באינטרנט, ובחלק ממדינות העולם ניתן להפיק תועלת פוליטית בהפיכת יהודים לשעיר לעזאזל ובהאשמתם בחוליי החברה במישור הכלכלי, החברתי והפוליטי. וזאת באמצעות האשמתם ב"נאמנות כפולה", עד כדי היותם "גיס חמישי" בקרבם.""אמנם שיעור האנטישמיות במדינות המזרח התיכון וצפון אפריקה גבוה להחריד, אך לאמיתו של דבר, גם ללא המדינות הללו, קרוב לרבע מן הנסקרים בחלקים אחרים של העולם נגועים בעמדות אנטישמיות" אמר מר פוקסמן. "יש הבדל של שלושה אחוזים בלבד, כאשר משווים בין העמדות כלפי יהודים ברחבי העולם, עם מדינות המזרח התיכון וצפון אפריקה ובלעדיהן.

המדינות בעלות שיעורי אנטישמיות הגבוהים והנמוכים ביותר

מדד ה-100 של הליגה נגד השמצה מצא כי עמדות אנטישמיות משתנות במידה רבה בהתאם למדינות ולאזורים. 16 המדינות שבהן נמצאו שיעורי האנטישמיות הגבוהים ביותר- מצויות כולן במזרח התיכון ובצפון אפריקה. יוון, שבה 69 אחוזים מהאוכלוסיה הבוגרת מחזיקים בעמדות אנטישמיות – היא המדינה שבה נמצא שיעור האנטישמיות הגבוה ביותר מחוץ לארצות המזרח התיכון וצפון אפריקה. במדינות אחרות שנמדדו נמצא כי אנטישמיות כמעט שאינה קיימת, במיוחד במדינות סקנדינביה וכן בוויטנאם, בלאוס ובפיליפינים.

שיעור העמדות האנטישמיות נמוך במיוחד במדינות דוברות אנגלית. לפי ממצאי מדד ה-100 העולמי של הליגה נגד השמצה, רק 13 אחוזים מקרב אלה המתגוררים במדינות דוברות אנגלית מחזיקים עמדות אנטישמיות. נתון זה מהווה מחצית מן הממוצע העולמי.

המדינות שדורגו במקום הגבוה ביותר במדד ה-100 העולמי של הליגה נגד השמצה הן:

 • הגדה המערבית ועזה – 93 אחוזים מן האוכלוסייה מחזיקים בעמדות אנטישמיות.
 • עיראק – 92 אחוזים.
 • תימן – 88 אחוזים.
 • אלג'יר – 87 אחוזים.
 • לוב – 87 אחוזים.
 • תוניס – 86 אחוזים.
 • כווית – 82 אחוזים.
 • בחריין – 81 אחוזים.
 • ירדן – 81 אחוזים.
 • מרוקו – 80 אחוזים.

המדינות שדורגו במקום הנמוך ביותר במדד ה-100 העולמי של הליגה נגד השמצה הן:

 • לאוס – 0.2 אחוז מן האוכלוסייה הבוגרת מחזיקים בעמדות אנטישמיות.
 • פיליפינים – 3 אחוזים.
 • שוודיה – 4 אחוזים.
 • הולנד – 5 אחוזים.
 • וייטנאם – 6 אחוזים.
 • בריטניה – 8 אחוזים.
 • ארה"ב – 9 אחוזים.
 • דנמרק – 9 אחוזים.
 • טנזניה – 12 אחוזים.
 • תאילנד – 13 אחוזים

אנטישמיות ואמונה דתית"התאכזבנו מאוד מיציבותן של עמדות אנטישמיות במדינות רבות שבהן קיווינו לראות נתונים נמוכים יותר, בייחוד במספר מדינות במזרח אירופה שחוו את השואה ומלחמת העולם על בשרן", אמר מר פוקסמן. "מצד שני, ניתן לראות את חצי הכוס המלאה במדינות כמו דנמרק, בריטניה, הולנד ושוודיה – כולן בעלות רוב פרוטסטנטי – בהן נמצאו שיעורים נמוכים להפליא של עמדות אנטישמיות. הרפובליקה הצ'כית אף היא בולטת בהיותה אחת ממדינות מזרח אירופה עם שיעור האנטישמיות הנמוך ביותר במזרח אירופה – רק 13 אחוזים מן האוכלוסייה הביעו עמדות אנטישמיות. זו עדות לרמה גבוהה של סובלנות וקבלה בחברה הצ'כית".

כמעט מחצית מן המוסלמים שנסקרו ברחבי העולם השיבו ב"ככל הנראה נכון" ל-6 לפחות מתוך 11 אמירות סטראוטיפיות הנכללות בשאלון סקר ה-100 של הליגה נגד השמצה. כמו כן, נמצא כי עמדות אנטישמיות שכיחות יותר בקרב נוצרים ממדינות אורתודוכסיות (נצרות מזרחית) וקתוליות, לעומת נוצרים ממדינות פרוטסטנטיות. להלן הממצאים העיקריים:

 • אחוז העמדות האנטישמיות בקרב מוסלמים, המהווים 22.7 אחוזים מאוכלוסיית העולם, עומד על 49 אחוזים. בארצות המזרח התיכון וצפון אפריקה שיעור המוסלמים בעלי העמדות האנטישמיות עומד על 75 אחוזים.
 • שיעורי האנטישמיות בקרב מוסלמים מחוץ לארצות המזרח התיכון וצפון אפריקה נמוכים במידה ניכרת: 37 אחוזים באסיה, 29 אחוזים במערב אירופה, 20 אחוזים במזרח אירופה, 18 אחוזים באפריקה שמדרום לסהרה.
 • שיעורי האנטישמיות בקרב נוצרים בארצותה מזרח התיכון וצפון אפריקה הינם 64 אחוזים, והם גבוהים באופן ניכר מאלו שנמדדו בקרב נוצרים מחוץ לארצות המזרח התיכון וצפון אפריקה.
 • בסך הכול, 24 אחוזים מן הנוצרים נכללים בקטגוריה של אלו המחזיקים בעמדות אנטישמיות.
 • בני דתות אחרות שנסקרו כללו הינדים, שבקרבם רמת האנטישמיות עומדת על 19 אחוזים; בודהיסטים – 17 אחוזים; וחסרי דת – שבקרבם נמדדו 21 אחוזים.
 • שכיחות עמדות אנטישמיות גבוהה יותר בקרב נוצרים במדינות המשתייכות לכנסייה האורתודוכסית (נצרות מזרחית) ובמדינות קתוליות, לעומת מדינות פרוטסטנטיות. נמצא כי הנתונים הללו מתייחסים גם למי שאינם נוצרים דווקא במדינות אלו, דבר המצביע על כך שיש סבירות שקיימים מניעים רבים יותר המשפיעים על עמדות אלו.