פורסם בכללי.

דו"ח הליגה נגד השמצה: ירידה של 19 אחוזים בתקריות האנטישמיות ברחבי ארה"ב בשנת 2013 ; עלייה במקרי תקיפה של יהודים

 • אוגוסט 6, 2017
(פורסם ב 3.4.14)

המספר הכולל של תקריות אנטישמיות ברחבי ארה"ב צנח ב-19 אחוזים בשנת 2013 והמשיך בכך מגמת ירידה הנמשכת מזה עשור. זוהי אחת הרמות הנמוכות ביותר של תקריות אנטישמיות שדווחו על ידי הליגה נגד השמצה, מאז החלה במעקב ותיעוד בשנת 1979.

הדו"ח השנתי של הליגה נגד השמצה בנושא תקריות אנטישמיות, שפורסם, מתייחס לסך כולל של 751 תקריות ברחבי ארה"ב במהלך שנת 2013 ; זוהי ירידה של 19 אחוזים לעומת 927 תקריות  שדווחו במהלך התקופה המקבילה בשנת 2012. במהלך 2013, דווחו תקריות אנטישמיות ב-41 ממדינות ארה"ב ובמחוז קולומביה.

"בעשור האחרון אנו עדים לירידה משמעותית ומעודדת בכמותן וחריפותן של תקריות אנטישמיות באמריקה", אמר אברהם פוקסמן, מנכ"ל הליגה נגד השמצה. "המספר הפוחת והולך של תקריות המכוונות ליהודים הוא אינדיקציה נוספת לכמה רחוק הצלחנו להגיע בהשגת קבלה מלאה בחברה. כמו כן, הדבר משקף את כברת הדרך שעשינו מבחינת גינוי והוקעה של גילויי קנאות ושנאה".

הדו"ח השנתי של הליגה נגד השמצה כולל מקרי תקיפה, השחתת רכוש והטרדה המכוונים ליהודים, לרכוש יהודי ומוסדות הקהילה היהודית. הדו"ח כולל תקריות המסווגות כפליליות, לצד כאלו שאינן פליליות, אשר דווחו ל-27 המשרדים האזוריים של הליגה נגד השמצה ברחבי ארה"ב ולגורמי אכיפת חוק.

חרף הירידה הכוללת במספר התקריות האנטישמיות, ניבטת מבעד למספרים מגמה שלילית ומדאיגה והיא העלייה הניכרת במקרים של תקיפה אלימה על רקע אנטישמי. הדו"ח כולל סך של 31 תקיפות על רקע אנטישמי של יהודים או של מי שנתפסו כיהודים במהלך שנת 2013, לעומת 17 מקרים בשנת 2012.

מקרי התקיפה שדווחו כללו: תקיפת יהודי בן 24 חובש כיפה, מבלי שקדמה לה כל התגרות, ע"י ארבעה גברים בברוקלין, ניו יורק ; תקיפת ילדה בת 12 שקבוצת ילדות זרקה לעברה בקבוק ואחת מהן צעקה לעברה "יהודייה מלוכלכת" ; וכן תקיפה של יהודי בלוס אנג'לס, קליפורניה, שהוקף על ידי חמישה גברים חשודים שצעקו "הייל היטלר" לפני שהכו אותו.

אף אחת מן התקיפות לא איימה על חיי הקורבן או הצריכה אשפוז בבית חולים.

"המספר הגבוה של תקיפות חזיתיות, פנים אל פנים, הוא תזכורת לכך, שעל אף הירידה הכוללת במספר התקריות, קיימת עדיין תת קבוצה של אמריקאים הנגועים באנטישמיות באופן עמוק וחשים נועזים מספיק כדי להפגין את הקנאות שלהם", אמר מר פוקסמן. "תקריות מסוג זה הן לעתים קרובות טראומתיות ביותר עבור הקורבנות שכן מדובר באלימות פנים אל פנים".

הליגה נגד השמצה עורכת את הדו"ח בארה"ב מדי שנה מאז שנת 1979.

בשנים האחרונות, הדו"ח סיווג את התקריות האנטישמיות לפי שלוש קטגוריות: מקרי תקיפה, השחתת רכוש או הטרדה. בשנת 2013 ההתפלגות המספרית הייתה כדלקמן: קליפורניה, 143 תקריות, מגמת ירידה לעומת 185;

 •  מקרי תקיפה31 תקריות דווחו בשנת 2013, לעומת 17 בשנת 2012.
 • השחתת רכוש: 315 תקריות דווחו בשנת 2013, לעומת 440 בשנת 2012.
 • הטרדה, איומים ואספות ציבוריות405 תקריות דווחו בשנת 2013, לעומת 470 בשנת 2012.

 "עלינו לזכור שמאחורי כל אחד מהנתונים הללו עומדים בני אדם ושכל תקרית מייצגת אדם או קהילה שלמה שנפגעו מהטראומה הנגרמת מאנטישמיות", אמר בארי קרטיס לשר, היו"ר העולמי של הליגה נגד השמצה. "כל צלב קרס שמישהו שירבט על קיר בית ספר, כל אסיפה שמקיימת קבוצה גזענית – מחייבים תגובה מצד גורמי אכיפת החוק, הקהילה ונציגי הציבור, על מנת לוודא שהמסר ייאכף: אנטישמיות היא לחלוטין בלתי קבילה בחברה".

נתונים כוללים בהתפלגות לפי מדינות

למרות ירידה כוללת שנרשמה במספר התקריות האנטישמיות בארה"ב בשנת 2013, מן הדיווחים שקיבלה הליגה נגד השמצה עולה כי בחלק ממדינות ארה"ב –  קונטיקט, מישיגן, אוהיו וטקסס, חלה דווקא עלייה במספר התקריות. נוסף לכך, נרשם המשך למגמה הנמשכת מזה שנים רבות, לפיה המדינות שבהן נרשם מספר התקריות הגבוה ביותר הן אלה בהן מתגוררות הקהילות היהודיות הגדולות ביותר. על אף ירידה במספר הכולל של התקריות לעומת השנה שעברה, מדינות ניו-יורק וקליפורניה המשיכו לעמוד בראש הרשימה:

 •  קליפורניה, 143 תקריות, מגמת ירידה לעומת 185;
 • ניו-ג'רזי, 78 תקריות, מגמת ירידה לעומת 173;
 • פלורידה, 68 תקריות, מגמת ירידה לעומת 88;
 • מסצ'וסטס, 46 תקריות, מגמת עלייה לעומת 38;
 • פנסילבניה, 43 תקריות, מגמת עלייה לעומת 37.7.

ניתוח מקיף של התפלגות הנתונים לפי מדינות ניתן למצוא באתר האינטרנט של הליגה נגד השמצה.

שנאה המופצת ברשת היא גורם משמעותי, אך קשה לכימות

על אף שייתכן שהתבטאויות אנטי-יהודיות כלליות ברשת האינטרנט מעודדות אירועים אנטישמיים בעולם האמיתי, הן לא נספרו ואינן מובאות בחשבון בעריכת הדו"ח, אלא אם הן מכוונות לאדם מסוים.

"ההתפוצצות הוויראלית של שנאה ברשת היא בלתי אפשרית לכימות, אך אסור להתעלם ממנה" אמר מר פוקסמן. "האינטרנט מספק לגזענים וקנאים ערוץ לקהל פוטנציאלי של מיליונים, ואנו חושדים כי הדבר הוביל לכך שרבים מביעים את דעותיהם ברשת, במקום לחלק עלונים ברחבי השכונות. עשויה להיות לכך השלכה על ממצאי הדו"ח, שכאמור בוחנים תקריות בעולם האמתי להבדיל משנאה וויראלית, שבלתי אפשרי לכמת, למרות השגשוג שלה באינטרנט ובמדיה החברתית".

שנה שקטה בגזרת הפעילות האנטי-ישראלית

אחת מן הסיבות העומדות מאחורי הירידה בנתונים, היא שנה שקטה יחסית מבחינת הפעילות הציבורית נגד ישראל בהשוואה לשנים קודמות. עימותים צבאיים בהן ישראל הייתה מעורבת בשנים האחרונות, כגון מלחמת לבנון השנייה ב-2006 נגד החיזבאללה, והמבצעים הצבאיים ברצועת עזה שנועדו לסכל את התקפות הטילים על ישראל – הציתו מאות הפגנות בערים גדולות ברחבי ארה"ב, שלעיתים כללו סיסמאות, שלטים ורטוריקה אנטישמית.

"מאחר שבשנים האחרונות האנטישמיות מצאה את דרכה לפריפריה של תנועת המחאה נגד ישראל, הירידה הכללית בכמות ההפגנות האנטי ישראליות בקמפוסים תורגמה גם לירידה באנטישמיות שעשויה להתלוות לאירועים מסוג זה", אמר מר פוקסמן.

הדו"ח אינו מסווג ביקורת על מדינת ישראל או על הציונות כתקרית אנטישמית, אך דיווחים מסוג זה נכללים בדו"ח במידה שהם חוצים את הקו המפריד שבין ביקורת לגיטימית ובין אנטישמיות, בכך שהם מעוררים סטריאוטיפים קלאסיים נגד יהודים, דימויים חזותיים נאציים ו/או אנלוגיות מסוג זה. ביטויים פומביים של תחושות אנטי-ישראליות שנובעת מהם דמוניזציה של יהודים, או יוצרים אווירת פחד ואיום עבור יהודי ארה"ב נכללים אף הם בדו"ח.

תקריות נבחרות בשנת 2013: תקיפות על רקע אנטישמי

הליגה נגד השמצה דיווחה על 31 תקריות תקיפה על רקע אנטישמי של יהודים (או מי שנתפסו כיהודים) בשנת 2013, ובכך נרשמה מגמת עלייה, לעומת 17 תקריות שדווחו בשנת 2012. התקריות כללו שימוש בכוח פיזי ו/או אלימות, יריקה והשלכת חפצים. להלן רשימה נבחרת של תקריות תקיפה אנטישמית שאירעו בשנת 2013:

 • סטונהם, מסצ'וסטס: אדם הותקף ונפצע בכתפו ע"י עמית לעבודה, שהפנה כלפיו הערות מזלזלות ביחס ליהדותו (ינואר).
 • ברוקלין, ניו-יורק: בקבוק הושלך לעבר ילדה יהודייה בת 12 ע"י קבוצת בנות, שאחת מהן צעקה: "יהודייה מלוכלכת, אני אראה לך מה זה. לכי תז—, היהודים האלה צריכים לעזוב את השכונה". התוקפת משכה בשיערה של הילדה, לפתה את גרונה והכתה אותה בגבה (יוני).
 • לוס אנג'לס, קליפורניה: חמישה גברים חשודים התקרבו ליהודי וקראו לעברו: "יהודים מז—! הייל היטלר! הייל היטלר! הייל היטלר! ואז הכו אותו באזור הגרון (יוני).
 • קייזר, ניו-יורק: גבר חובש כיפה בן 24 הותקף ע"י ארבעה גברים בפארק Borough כחלק מ"משחק נוקאאוט" (נובמבר).

תקריות נבחרות בשנת 2013: השחתת רכוש על רקע אנטישמי

דו"ח הליגה נגד השמצה תיעד 315 מקרים של השחתת רכוש על רקע אנטישמי בשנת 2013, המצביעים על מגמת ירידה לעומת 440 בשנת 2012. הליגה נגד השמצה בוחנת באופן נקודתי כל אחד מאירועי השחתת הרכוש ומסווגת אותו כבעל רקע אנטישמי לפי הנוכחות של סמלים או שפה אנטישמית, זהות העבריין אם זו ידועה, ויעד ההשחתה וקרבתו לבתים של יהודים, קהילות יהודיות או מוסדות של הקהילה.

דו"ח 2013 כולל בנתוניו צלבי קרס שיעדם היה רכוש יהודי או מוסדות הקהילה היהודית. צלבי קרס שכוונו כלפי מיעוטים אחרים או שנעשה בהם שימוש מחוץ לכל הקשר ולצורך יצירת הלם בלבד אינם נכללים בנתונים. בשנת 2013 דווחו 236 תקריות ברחבי ארה"ב שכללו שימוש בצלב קרס או הצגתו נגד יהודים.

להלן רשימה נבחרת של תקריות השחתת רכוש על רקע אנטישמי בשנת 2013:

 • המפסטד, ניו יורק: צלב קרס ולידו המשפט "מוות ליהודים" צוירו באותיות אדומות גדולות על הקיר של מסדרון שירות במרכז קניות (ינואר).
 • סנטה מריה, קליפורניה: צלב קרס צויר על דלת בית כנסת (פברואר).
 • נטיק, מסצ'וסטס: בעליו של רכב ועליו מדבקה של בית ספר יהודי חזר לרכבו ומצא על תא המטען חריטה של המילה "יהודי" באותיות גדולות (30 ס"מ כל אחת), שנעשתה באמצעות מפתח (מרץ).
 • ג'קסון, מיסיסיפי: חלונות בית כנסת נשברו ועל דלת הכניסה נחרטה המילה "יהודי" (מאי).
 • דלאס, טקסס: צלב קרס רוסס על דגל ישראלי שהתנוסס בשטח פרטי (יוני).
 • לוס אלטוס, קליפורניה: הסיסמה "טוב עשה היטלר" רוססה על מחסום סמוך לכביש ראשי (יולי).
 • רפיד סיטי, דרום דקוטה: יהודי גילה צלב קרס שצויר על חלון מכוניתו שעה שחנתה בשביל החניה הסמוך לביתו (ספטמבר).
 • המדן, קונטיקט: כ-30 מצבות הושחתו בבית קברות יהודי, בנזק כולל של 5000$ (ספטמבר).
 • צ'רי היל, ניו-ג'רזי: המילה "היטלר" רוססה על שלט בית כנסת (נובמבר).
 • סולט לייק סיטי, יוטה: מנורה שעמדה מחוץ לבית חב"ד הושחתה. העבריינים שברו שלושה מן הקנים (דצמבר).

      לוס אנג'לס, נובמבר 2013

תקריות נבחרות בשנת 2013: הטרדה, איומים ואספות ציבוריות

דו"ח הליגה נגד השמצה תיעד 405 מקרים של הטרדה על רקע אנטישמי בשנת 2013, המהווים ירידה לעומת 470 בשנת 2012. התקריות כללו התקפות מילוליות וקללות נגד יהודים (או מי שנתפסו כיהודים);  אנטישמיות שבאה לידי ביטוי במסרים כתובים או אלקטרוניים, לרבות בריונות אנטישמית ברשת האינטרנט וכן נאומים, אספות או התכנסויות אנטישמיות. להלן רשימה נבחרת של תקריות הטרדה על רקע אנטישמי בשנת 2013:

 • סנט לואיס, מיזורי: למעלה מ-20 מגני דוד מגולפים מעץ נמצאו מונחים על מדרכה ועליהם מסרים אנטישמיים כגון "ישראל עשתה את ה-9.11" (פברואר).
 • קלארקסוויל, מרילנד: אלמוני כתב תגובה בבלוג לפיה הוא "תומך בשאלת השמדת היהודים" ואיחל לבלוגרית "יום טוב, יהודונת" (מרץ).
 • יוסטון, טקסס: אדם התקשר והשאיר הודעות בתאים קוליים של שני בתי כנסת וציין בהן כי היהודים "לא לבנים" ואם לא יפסיקו לשלוט בעולם הוא יפוצץ את בית הכנסת (אפריל).
 • דטרויט, מישיגן: לואיס פרחאן, מנהיג "אומת האסלאם" נאם בכנסייה בדטרויט וציין בפני השומעים, שכללו אישי ציבור ואף חבר קונגרס, כי "היהודים השטניים" ו-"בית הכנסת של השטן" שולטים בממשל האמריקאי ובסקטורים אחרים (מאי).
 • ניו-יורק, מדינת ניו-יורק: אדם אחז שלט שעליו צלב קרס והכיתוב "ישראל גרועה בהרבה מהנאצים" במסגרת אספת "יום אל קודס 2013" בכיכר טיימס (אוגוסט).
 • גולטה, קליפורניה: אישה בבית אבות כונתה "רוצחת ישו" ו-"שטן" על ידי אחד המתגוררים במקום (ספטמבר).
 • מחוז פאלם ביץ', פלורידה: הודעה קולית אנטישמית ארסית, שבה אדם ציין כי הוא "היה משתמש בשמחה בתאי גז בתקופת השואה" על מנת "להרוג אתכם יהודים חמדנים ומחורבנים. אני שונא אתכם נורא" הושארה בתא הקולי של ארגון יהודי גדול בדרום פלורידה (ספטמבר).
 • ווסט הרטפורד, קונטיקט: ניצולת שואה קיבלה לביתה עלונים שכללו תוכן המכחיש את השואה.

   סנט לואיס, פברואר 2013

תקריות נבחרות בשנת 2013: תקריות אנטישמיות בקמפוסים

דו"ח הליגה נגד השמצה תיעד ירידה ניכרת בתקריות אנטישמיות בקמפוסים של אוניברסיטאות בשנת 2013. סך כולל של 37 תקריות  דווחו בקמפוסים של האוניברסיטאות, בהשוואה ל-61 תקריות מסוג זה בשנת 2012. להלן רשימה נבחרת של תקריות אנטי-יהודיות שהתרחשו בקמפוסים בשנת 2013:

 • ניו הייבן, קונטיקט: באחד מבנייני האוניברסיטה רוססו כתובות גרפיטי המזהירות מפני הצתה שתתרחש ב-"מרכז לחיים יהודיים" בקמפוס בתאריך 16 למאי (מאי).
 • אטלנטה, ג'ורג'יה: מליק זולו, היו"ר דאז של מפלגת הפנתרים השחורים החדשה, נאם בשתי אוניברסיטאות באטלנטה והתייחס בנאומיו למזימות אנטישמיות בדבר עורמה יהודית ושליטה פיננסית בעולם (אפריל).
 • איטקה, ניו-יורק: שני חברי קבוצת אחווה יהודית בקמפוס התעוררו ומצאו כי דלת הכניסה לחדרם הושחתה בכיתוב בצבע אדום בוהק "הייל היטלר" ו-"666" (אפריל).
 • בוסטון, מסצ'וסטס: צלב קרס צויר על לוח בחדרם של שני סטודנטים יהודים (אוקטובר).
 • פילדלפיה, פנסילבניה: סטודנטית שנה א' מצאה שני ציורים על דלת המקרר שלה במעונות: צלב קרס ואיור שלה עצמה תלויה וסביבה לולאה של חבל (נובמבר).

בריונות אנטישמית בקרב ילדים ונוער

הליגה נגד השמצה מוסיפה לקבל מספר מטריד של תלונות המתייחסות לילדים, מתבגרים ובני נוער המעורבים בפעילות אנטישמית, הן בין כותלי בית הספר, הן מחוצה להם. תקריות אלו כוללות תקיפות גופניות, איומים באלימות וכן הקנטות מילוליות, בעל פה ובכתב. תקריות אלו מתאפיינות בקידום סטריאוטיפים גזעניים ובשימוש בדימויי שואה מטרידים.

להלן רשימה נבחרת של תקריות שאירעו ב-2013, המדגימות בריונות אנטישמית של ילדים, מתבגרים ונערים כלפי חבריהם לספסל הלימודים:

 • מיאמי-דייד, פלורידה: תלמידה בבית ספר יסודי הותקפה מילולית על ידי תלמיד אחר שאמר לה דברים כגון: "אני הולך לבעוט בת- הלבן והיהודי שלך" וכן "אני אוהב את היטלר…חבל שהוא לא הספיק להרוג את כל היהודים" (ינואר).
 • מחוז מילווקי, וויסקונסין: מטבע הושלך לעבר תלמיד תיכון שצעד במסדרון ותלמיד אחר פנה אליו ושאל: "אתה לא הולך להרים את זה, יא יהודי?" (אפריל).
 • קליבלנד, אוהיו: הערות אנטישמיות שונות הופנו לעבר ילדה, כולל: "הייל היטלר", עד שלא רצתה לשוב לבית הספר בו היא לומדת (מאי).
 • איסט לנסינג, מישיגן: צלב קרס נחרט על הלוקר של תלמידה יהודייה (מאי).
 • ליהיי וואלי, פנסילבניה: תלמיד יהודי הותקף פיזית על ידי תלמיד אחר שירק עליו וכינה אותו "יהודי שמן" (אוקטובר).
 • פיירפקס, ווירג'יניה: תלמיד חטיבת ביניים אמר לתלמיד אחר: "אנחנו עומדים להביא את הצבא הגרמני להרוג אותך". אותו תלמיד כבר הפנה בעבר הערות אנטישמיות רבות כלפי חברו לספסל הלימודים (אוקטובר).

 קליפורניה, אוגוסט 2013

אודות דו"ח הליגה נגד השמצה

הדו"ח מתייחס למעשי הטרדה והפחדה, לרבות הפצת תעמולה המעודדת שנאה, איומים והתבטאויות פוגעניות. הדו"ח כולל מעשים פליליים, לצד כאלו שאינם מסווגים ככאלה.

המידע לצורך גיבוש הדו"ח נאסף מקורבנות, רשויות אכיפת חוק, מנהיגי קהילות והוא מעובד על ידי צוותים מקצועיים של הליגה נגד השמצה. הדו"ח מהווה תמונת מצב שנתית המתמקדת בהיבט אחד מתוך תופעה ארצית כוללת, תוך ניסיון להצביע על מגמות ושינויים בסוגי התקריות המדווחות. מידע זה מסייע לליגה נגד השמצה לפתח ואף להגביר את תכניותיה למניעת התפשטות האנטישמיות ולהתמודדות עמה, כל זאת לצד התמודדות עם צורות אחרות של שנאה וקנאות.

(פורסם ב3.4.14)