פורסם בכללי.

אנטישמיות ומגמות נוספות בתקשורת הערבית, דו"ח חצי שנתי יולי – דצמבר 2013 

  • אוגוסט 6, 2017

הליגה נגד השמצה מתחקה יותר מעשור אחר ביטויי אנטישמיות בעיתונות הערבית והמוסלמית. דסק המזרח תיכון במשרד הישראלי של הארגון עוקב אחר כ-40 עיתונים יומיים ושבועונים המתפרסמים במדינות המזרח התיכון והמפרץ.

אחת לשישה חודשים מתפרסם דו"ח המכיל קריקטורות (ולעיתים גם מאמרים) אנטישמיות שהתפרסמו בתקופה הנדונה. הדו"חות מוגשים למעצבי דעת קהל בארה"ב ובישראל, לנציגויות ישראל בעולם ולגורמים נוספים.

מצ"ב הקובץ.

(פורסם ב 2.2.14)