פורסם בכללי.

סקר הליגה נגד השמצה: על רקע סבב האלימות האחרון בישראל גובר החשש מאנטישמיות בקרב יהודי ארה"ב  

  • יוני 14, 2021

60 אחוזים ציינו כי היו עדים לאנטישמיות בשבועות האחרונים 

ניו יורק, מדינת ניו יורק, 14 ביוני 2021…בסקר כלל ארצי שנערך ע"י הליגה נגד השמצה (ADL) עם תום סבב האלימות האחרון בין ישראל וחמאס, נמצא כי בקרב 75 אחוזים מיהודי ארה"ב התגבר החשש מאנטישמיות, בארה"ב ומחוצה לה. כמו כן דיווחו 60 אחוזים כי היו עדים לאנטישמיות על רקע סבב האלימות במאי.

בנוסף מצא הסקר כי 40 אחוזים מיהודי ארה"ב חוששים לביטחונם האישי יותר מאשר בעבר. 75 אחוזים מן הנשאלים (שלושה רבעים) הוסיפו וציינו כי הם מודאגים מן האנטישמיות הגוברת במדינות אחרות על רקע הסכסוך במזרח התיכון.

"על רקע הסכסוך האחרון בישראל ובעזה, נרשמה נסיקה משמעותית בתקריות האנטישמיות בארה"ב ומחוצה לה. כמובן שיהודי ארה"ב חוששים כעת שפוטנציאל האלימות בחו"ל יגלוש לאיומים אנטישמיים קרוב לבית", אמר ג'ונתן גרינבלט, המנכ"ל העולמי של הליגה נגד השמצה. "לתקיפות האנטישמיות ברחובות ובמדיה החברתית השפעה כבדת משקל על הקהילה היהודית בארה"ב."

להלן ממצאים בולטים מתוך סקר הליגה נגד השמצה:  

  • למעלה מ-40 אחוזים מיהודי ארה"ב שנסקרו ציינו כי הם "חוששים יותר לביטחונם האישי" בעקבות סבב האלימות בין ישראל וחמאס והתגברות התקריות האנטישמיות המתועדות בארה"ב.
  • בסקר נמצא כי 60 אחוזים מיהודי ארה"ב היו עדים ברמה האישית להתנהגות או להערות שנתפסו על ידם כאנטישמיות, וזאת בשבועות שחלפו מפרוץ האלימות ועד לתום תקופת הסקר. על מנת לסבר את האוזן, מדובר לערך באותו אחוז מקרב יהודי ארה"ב שציין כי היה עד להתנהגות או להערות כאמור בחמש השנים האחרונות – וזאת לפי סקר שנערך בחודש ינואר.
  • 53 אחוזים מיהודי ארה"ב (למעלה ממחצית) ציינו כי היו עדים להתנהגות או התנהלות שנתפסה אצלם כאנטישמית – יותר מאשר בתקופה שקדמה לפרוץ האלימות.
  • 18 אחוזים מן הנסקרים ציינו כי אחת או יותר ממערכות היחסים האישיות שלהם ניזוקו בעקבות שיחות על סבב האלימות האחרון.
  • רוב מוחץ של יהודי ארה"ב מצפה ממנהיגים, ברמה הפדרלית והמדינתית, לעשות יותר כדי לטפל בהתגברות זו של תופעת האנטישמיות בזמן האחרון.

בסקר זה נשאלו יהודי ארה"ב בנוסף אילו סוגי התבטאויות הם מחשיבים כאנטישמיות. שני שלישים ויותר מיהודי ארה"ב החשיבו את האמירות הבאות לאנטישמיות ב'וודאות' או 'ככל הנראה': הטענה שעל מדינת ישראל לחדול מלהתקיים כמדינה יהודית (75 אחוזים); ההשוואה בין מעשי מדינת ישראל ומעשי הנאצים (70 אחוזים); מחאה נגד מעשי ישראל מחוץ לבית כנסת בארה"ב (67 אחוזים). לגבי הטענה שהציונות היא 'גזענות' הגיבו כך 61 אחוזים; לגבי הקריאה לחרם, סנקציות ומניעת השקעות (קמפיין ה-BDS) הגיבו כך 56 אחוזים ובאשר לאמירה כי ישראל היא מדינת אפרטהייד – 55 אחוזים סברו כי מדובר באנטישמיות ב'וודאות' או 'ככל הנראה'.

בניתוח שפרסם לאחרונה המרכז לחקר הקיצוניות בליגה נגד השמצה נמצא כי מספר התקריות האנטישמיות בארה"ב הוכפל ואף למעלה מכך על רקע הסכסוך הצבאי במאי 2021 ומיד לאחריו, בהשוואה לתקופה המקבילה ב-2020. הליגה נגד השמצה תיעדה 251 תקריות מה-11 למאי ועד תום החודש, גידול של 115 אחוזים בהשוואה לתקופה המקבילה ב-2020. כמו כן תועדו בנתוני הליגה נגד השמצה 11 תקיפות אלימות במאי 2021 ו-190 תקריות של הטרדה אנטי-יהודית.

"בעיתות של אי שקט ואלימות בין ישראל וקבוצות טרוריסטיות חמושות, אנו נוטים לראות עלייה בתקריות האנטישמיות, אך העלייה במספר התקריות הייתה דרמטית ואלימה במיוחד השנה," אמר גרינבלט. "פעילות אנטישמית זו השפיעה לא רק על מי שנפגעו ממנה במישרין: יהודי ארה"ב במובן הרחב חשים בטוחים פחות מבעבר והם סבורים בבירור כי על מנהיגינו מוטל לעשות יותר למניעת תקריות עתידיות."

הסקר נערך ע"י YouGov, מכון מוביל לסקרים ודעת קהל, עבור הליגה נגד השמצה. הסקר נערך אונליין בין התאריכים 25 למאי ו-1 ליוני 2021 והשתתפו בו 576 יהודים אמריקאים בגירים מעל גיל 18 (המודעים לקיומו של סכסוך בין הישראלים והפלסטינים). הסקר שוקלל כך שישקף את המפה הדמוגרפית של יהודים ברחבי ארה"ב. מרווח הטעות לכלל מדגם המשיבים עומד על פלוס / מינוס 4 נקודות האחוז.

הליגה נגד השמצה מבקשת להודות למכון למאבק באנטישמיות ע"ש משפחת לוי בליגה נגד השמצה, על תמיכתו המתמשכת במלחמה באנטישמיות. בנוסף מבקשת הליגה להודות לשותפינו; יחידים, תאגידים או מוסדות, שהאמון שלהם בעבודתנו מהווה את התשתית למחקר, לניתוח נתונים ולתוכניות למאבק באנטישמיות ובשנאה בארה"ב ובכל העולם.