פורסם בכללי.

הליגה נגד השמצה בדבר מקומם של ערביי ישראל בדמוקרטיה הישראלית

  • מרץ 10, 2019

ירושלים, 10 במארס 2019 …

הליגה נגד השמצה קראה היום למנהיגים מכל הקשת הפוליטית להימנע מדה-לגיטימציה של מפלגות ערביות ושל הציבור הערבי במיוחד.

קרול נוריאל, מנכ"לית הליגה נגד השמצה בישראל, פרסמה את ההודעה שלהלן:

"מקומן של מפלגות ערביות בכנסת ישראל מתגלה כסלע מחלוקת הבחירות הנוכחית, לאחר שראשי מפלגות ופליטיקאים רבים הבטיחו שלא לכלול אותן בכל קואליציה עתידית, תוך שהם מאשימים את יריביהם הפוליטיים בנכונות לעשות כן. יצויין כי בחלק מן המקרים, אף מיטשטשת ההבחנה בין מפלגות ערביות לציבור הערבי ואלה פשוט נקראות "הערבים"."שיח אנטי-ערבי זה משקף מגמה מטרידה ביותר, אשר אם תימשך, עלולה לחתור תחת הדמוקרטיה בישראל. ייצוג ערביי ישראל בכנסת היה מקור לגאווה לאורך השנים, משום שהדגיש את אופיה הדמוקרטי של המדינה, חרף הסכסוך המתמשך עם שכניה הערבים, ושיקף את המאמץ הכן לכלול את החברה הערבית כאזרחים שווי זכויות. אם עצם פסילתן של מפלגות ערביות הופך להיות מבחן הלקמוס לקואליציה לגיטימית בכנסת, הרי שהדמוקרטיה הישראלית לבטח תיפגע מכך. שיקולים פוליטיים בהרכבת קואליציה והקמפיין הנלווה להם הם חלק לגיטימי בפוליטיקה בישראל, ואולם אסור שאלה יכללו שימוש בסטיגמות או דמוניזציה של המיעוט הערבי. אלה פסולים מוסרית ואנו קוראים לכלל הפוליטיקאים בישראל לנקוט לשון זהירה. אין מקום לשיח שכזה בכנסת."