פורסם בכללי.

תכנית חינוכית בנושא לכידות חברתית והחוסן הלאומי בישראל

  • ספטמבר 18, 2022

האם גם אתם מודאגים מהקיטוב והשסע ההולך וגובר בחברה הישראלית?

 

הליגה נגד השמצה מזמינה אתכם, אנשי החינוך, לפנות אלינו להזמנת התכנית החינוכית  של הליגה נגד השמצה בישראל בנושא לכידות חברתית והחוסן הלאומי-חברתי בישראל.

הנכם מוזמנים לפנות אלינו בכתובת: rkedar@adl.org  

רציונל

סוגיית חוסנה הלאומי של מדינת ישראל בימים כתיקונם כמו גם בעיתות משבר קשורה באופן הדוק לנושא הלכידות החברתית, נושא המושתת על תחושת השייכות של הפרט והקבוצה לחברה, האמון שהן רוכשות לרשויות, יחסי הגומלין בינן לבין עצמן והרצון לשתף פעולה למען "הטוב המשותף". בהעדר לכידות חברתית אנו עדים לתופעות כגון הדרה, היבדלות של פרטים או קבוצות, תחושת אפליה ועוד.

אין ספק שבשנים האחרונות האתגרים החברתיים שלפתחנו התעצמו, בעטיו של משבר הקורונה, מבצע "שומר חומות", חוסר היציבות הפוליטית ואף בימים אלו ממש, בהתבטאויות בוטות וקשות המחלקות את החברה ל"הם ואנחנו" במסגרת מערכת הבחירות. בהינתן הקיטוב החברתי ההולך וגובר, אנו בליגה נגד השמצה בישראל רואים חשיבות רבה בעיסוק בנושא הלכידות החברתית בישראל והקשר שלה לחוסנה הלאומי של המדינה – נושא  המתחבר ללב ליבה של העשיה החינוכית שלנו לקידום חברה מכילה, מכבדת ושיוונית.

מטרות

בתכנית שאנו מציעים לבתי הספר התיכוניים אנו מבקשים:

  • להגדיר את המונח "לכידות חברתית" ולהבין את הזיקה לחוסנה הלאומי של מדינת ישראל
  • להכיר את המרכיבים השונים של החברה הישראלית
  • להבין את אתגרי השעה של החברה הרב תרבותית בישראל והשפעתם על נושא הלכידות החברתית
  • לחשוף את התלמידים לשיח החברתי בישראל והשפעתו על הלכידות החברתית (דרך מערכי שיעור ויזואלים)

 

מסגרת הזמן

על מנת לייצר תהליך חינוכי מעמיק ופורה ולהכין את התלמידים להבנת נושא הלכידות החברתית בישראל בצורה מיטבית, אנו ממליצים על השתתפות במערך חינוכי בן 3 שעות, דהיינו 4 יחידות לימוד של 45 דק' כל אחת.

 

מבנה התכנית

התכנית מורכבת משלושה מרכיבים:

חלק א'מערך שיעור העוסק באתגרי הלכידות החברתית בישראל וכולל היכרות עם הקבוצות השונות המרכיבות את החברה הישראלית. מערך זה מועבר על ידי אנשי החינוך של הליגה נגד השמצה בישראל. השיעור מתקיים באופן פרונטלי בבית הספר או בזום.  (45 דק)

חלק ב' – חלק סדנאי המעניק הצצה לאתגרים ונקודות מחלוקת בחברה. חלק זה הכיתה מחולקת לקבוצות קטנות המאפשרת בחינה לעומק של נושאים חברתיים שונים (נושא לכל קבוצה) המאפשר העמקה ובחינת הנושא, יצירת פלטפורמה לשמיעת מגוון דעות, ושיתוף הקבוצה כולה. חלק זה משקף היבטים של נושאי דת ומדינה, השתלבות מיעוטים, חשיבות המוסדות הדמוקרטיים ועוד – נושאים הקשורים לאזרחות טובה ופעילה יותר. (45 דק)

חלק ג' – צפיה בפאנלים מתוך ועידת ישראל ללכידות חברתית 2022 ודיון בנושאים העולים מתוכם. זו השנה החמישית שהליגה נגד השמצה מכנסת את ועידת ישראל ללכידות חברתית, אירוע שנתי העוסק באתגר הלכידות החברתית בישראל על היבטיו השונים. אנו רואים צורך לקיים שיח חוצה מגזרים בחברה הישראלית בהשראתה ובהובלתה של מנהיגות מקומית ולאומית, וליצור מפגש שיח בין קבוצות שונות בחברה הישראלית, מתוך חזון לעבודה ויצירת משותפת עבור חברה בריאה, איתנה ומכבדת את כל מרכיביה.  הפאנלים בועידה יהוו את הבסיס לדיון בכיתה, ולאחר צפייה באחד מהפאנלים על פי בחירתכם ייערך דיון בכיתה על פי מערך חינוכי

מותאם לנושא הנדון.

 

(90 דק, 2 יחידות לימוד).

 

******