פורסם בכללי.

קבוצת מנהיגות נוער – בני הקהילה האתיופית

  • יולי 4, 2017

כיצד ניתן לשמר את המורשת הבין דורית ולשמור על הזהות האישית של צעירי הקהילה האתיופית, בישראל של ימינו?

בימים האחרונים אירחנו במשרדינו קבוצת מנהיגות נוער, בני הקהילה האתיופית, בשיתוף פעולה עם ארגון "עולים ביחד". בשיח פתוח עלו נושאים הקשורים לזהות האישית של המשתתפים, זהותם כבני הקהילה האתיופית, וכן נושא חשיבות שימור המורשת והקשר הבין דורי. "היה דיון מיוחד, סוער, ומעניין והוא עסק בנושא חשוב שמדבר לכל חברי הקבוצה", ציינו המשתתפים.

אנו רואים חשיבות רבה בטיפוח מסורות העדות והקבוצות השונות בישראל, מתוך הכרה והבנה כי כבוד לעבר הוא הנדבך החשוב ביותר ביצירת כבוד הדדי בין הקבוצות השונות בהווה ובעתיד.