הודעת הליגה נגד השמצה בעקבות ההתבטאויות החריפות בסוגיית בית המשפט העליון

הליגה נגד השמצה קראה היום למנהיגים מכל הקשת הפוליטית לברור מילים בקפידה ולהבטיח כי בית המשפט ימשיך להוות אבן יסוד של הדמוקריה בישראל, גם בפועל וגם בעיני הציבור.

הליגה נגד השמצה קראה היום למנהיגים מכל הקשת הפוליטית לברור מילים בקפידה ולהבטיח כי בית המשפט ימשיך להוות אבן יסוד של הדמוקריה בישראל, גם בפועל וגם בעיני הציבור.

ההתקפה על המסגדים בניו זילנד מוכיחה כי תנועות עליונות הגזע הלבן מהוות איום טרור בינלאומי

נחנו מביעים צער עמוק על אובדן החיים בניו זילנד ואבלים יחד עם הקהילה המוסלמית ברחבי העולם על הטרגדיה הנוראית הזו.

הליגה נגד השמצה בדבר מקומם של ערביי ישראל בדמוקרטיה הישראלית

הליגה נגד השמצה קראה היום למנהיגים מכל הקשת הפוליטית להימנע מדה-לגיטימציה של מפלגות ערביות ושל הציבור הערבי במיוחד.

הליגה נגד השמצה קראה היום למנהיגים מכל הקשת הפוליטית להימנע מדה-לגיטימציה של מפלגות ערביות ושל הציבור הערבי במיוחד.

זינוק נרשם בשנת 2018 במאמצי תעמולה ואירועים של תנועת העליונות הלבנה בארה"ב

ברחבי ארצות הברית נרשמו בשנה שעברה 1,187 מקרים של הפצת עלונים  ו-91 אירועים, שיא של כל הזמנים

הליגה נגד השמצה מברכת על פתיחת ארכיוני הוותיקן מתקופת מלחמת העולם השנייה

ההודעה על פתיחת הארכיונים חשובה מאין כמוה ורגע מבורך ביחסי יהודים וקתולים

ההודעה על פתיחת הארכיונים חשובה מאין כמוה ורגע מבורך ביחסי יהודים וקתולים

חדשות

הודעת הליגה נגד השמצה בעקבות ההתבטאויות החריפות בסוגיית בית המשפט העליון

הליגה נגד השמצה קראה היום למנהיגים מכל הקשת הפוליטית לברור מילים בקפידה ולהבטיח כי בית המשפט ימשיך להוות אבן יסוד של הדמוקריה בישראל, גם בפועל וגם בעיני הציבור.

ההתקפה על המסגדים בניו זילנד מוכיחה כי תנועות עליונות הגזע הלבן מהוות איום טרור בינלאומי

נחנו מביעים צער עמוק על אובדן החיים בניו זילנד ואבלים יחד עם הקהילה המוסלמית ברחבי העולם על הטרגדיה הנוראית הזו.